Provozovatel

Dvůr Pecínov s.r.o.

IČ:  028 32 275

DIČ:   CZ  028 32 275

Pecínov čp. 1, 256 01 Struhařov

Zapsáno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 224420

e-mail: info@pecinov.eu

Management hotelu a restaurace

Firemní akce, obchod , marketing :

Andrea Šnejdarová  

+420 730 598 109

events@pecinov.eu

           

Svatby

Andrea Šnejdarová  

+420 730 598 109

svatba@pecinov.eu

     

Restaurace:

+420 732 770 835

fb@pecinov.eu

           

Recepce, ubytování,  sporty, wellness

+420 605 904 034

info@pecinov.eu

Správce farmy, boxové a pastevní ustájení, výuka

Kateřina Kulíšková,  mobil:  +420 774 731 407

e-mail: farma@pecinov.eu

Vyjížďky na koni, výuka jízdy

Recepce: +420 605 904 034

e-mail: info@pecinov.eu