Provozovatel

Dvůr Pecínov s.r.o., DIČ: CZ02832275

Pecínov čp. 1, 256 01 okr. Benešov

e-mail: info@pecinov.eu

Management restaurace a hotelu

Firemní akce, obchod, marketing:

Jaroslav Kepka,   mobil: +420 602 474 703

email:   info@pecinov.eu  nebo  events@pecinov.eu

Restaurace, svatby, sporty, wellness  a jóga:

Ing. Sabina Beranová, mobil:  +420 730 598 109

restaurace mobil: +420 732 770 835

e-mail: info@pecinov.eu

Ubytování:

recepce,  mobil: +420 605 904 034

e-mail: info@pecinov.eu

Správce farmy, boxové a pastevní ustájení, výuka

Ing. Libor Jakubal,  mobil: +420 775 670 837

e-mail: farma@pecinov.eu

Vyjížďky na koni, výuka jízdy, tábory

Tereza Pisarčíková, mobil: +420 774 731 407 (+420 604 468 801)

e-mail: farma@pecinov.eu